Luật mới California: Cư dân không phải trả tiền xe cấp cứu bất ngờ nữa

January 4, 2024

SACRAMENTO, California (NV) – California có luật mới, hiệu lực đầu năm 2024, giúp nhiều gia đình không bị các công ty bảo hiểm tính tiền gọi xe cấp cứu bất ngờ, tiết kiệm đến cả chục triệu đô la.

Theo báo mạng CalMatters hôm 29 Tháng Mười Hai, 2023, nhiều gia đình tuy có bảo hiểm y tế nhưng vẫn bị tính tiền gọi xe cấp cứu không được bảo hiểm trả, làm họ bị nợ rất nhiều tiền. Vì vậy, vào ngày 1 Tháng Giêng, 2024, Đạo Luật AB 716 của California có hiệu lực, có mục đích giúp đỡ những bệnh nhân có bảo hiểm nhưng bị tính tiền không có trong bảo hiểm và không thể chọn công ty xe cấp cứu đến giúp họ trong lúc khẩn cấp.

Nhiều cư dân gọi xe cấp cứu nhưng không ngờ bảo hiểm không trả. (Hình minh họa: Apu Gomes/Getty Images)

Theo luật mới, bệnh nhân chỉ cần trả số tiền gọi xe cấp cứu bằng giá tiền được tính trong bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm và công ty xe cấp cứu phải tự giải quyết trực tiếp với nhau nếu họ không có hợp đồng.

Những người ủng hộ AB 716 cho rằng đạo luật này sẽ giúp đỡ được hàng ngàn gia đình vì nhiều lúc họ chỉ cần trả chưa tới $100 cho công ty xe cấp cứu có hợp đồng với bảo hiểm của họ.

Các công ty xe cấp cứu không phản đối đạo luật này vì bảo đảm các công ty bảo hiểm sẽ trả tiền cho họ.

Hiệp Hội Kế Hoạch Bảo Hiểm California, đại diện cho các công ty bảo hiểm, phản đối AB 716 trước khi được thông qua vì có thể tăng giá bảo hiểm khắp tiểu bang lên đến $67.3 triệu. Tuy nhiên, những người có bảo hiểm y tế thường sẽ tiết kiệm được đến $44.5 triệu tiền đi xe cấp cứu.

Bà Katie Van Deynze, một người bảo vệ quyền lợi bệnh nhân và đại diện tổ chức Health Access California, cho rằng AB 716 bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang khỏi những hóa đơn y tế bất ngờ. Vì vậy, tổ chức này bảo trợ AB 716.

Khoảng 14 triệu cư dân California có bảo hiểm y tế bình thường sẽ nhận được nhiều lợi ích từ đạo luật mới. Nghiên cứu của Kaiser Family Foundation cho thấy 73% số lần gọi xe cấp cứu ở California được tính tiền ngoài bảo hiểm vào năm 2018.

Không chỉ vậy, California còn có tiền bảo hiểm y tế bất ngờ trung vị cao nhất Hoa Kỳ, lên đến $1,209, theo nghiên cứu của US Public Interest Research Group.

Dân Biểu Tasha Boerner (Dân Chủ-Carlsbad), tác giả của AB 716, cho biết trong thông cáo khi đạo luật được thông qua là cư dân không thể chọn công ty xe cấp cứu nào đưa họ đến bệnh viện trong lúc nguy hiểm.

“Một chuyện mà không ai nghĩ đến khi gọi 911 là họ có đủ tiền để trả cho xe cấp cứu hay không,” bà Boerner viết.

Các công ty bảo hiểm phải tự thương thảo tiền bạc với công ty xe cấp cứu. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Đạo luật này còn bảo vệ những người không có bảo hiểm y tế khỏi phải tiền xe cấp cứu bất ngờ bằng cách giới hạn tiền họ phải trả ngang với giá của Medi-Cal hay Medicare. Medi-Cal là bảo hiểm y tế của tiểu bang cho người có thu nhập thấp, và đã có điều khoản bảo vệ bệnh nhân khỏi phải trả tiền xe cấp cứu bất ngờ.

Điều khác biệt của AB 716 là có khoảng 6 triệu cư dân California đang dùng bảo hiểm y tế do liên bang kiểm soát sẽ không được đạo luật này bảo vệ. Tuy nhiên, một ủy ban quốc gia đang tìm cách để đưa điều đó vào Đạo Luật “US No Surprises Act” để bảo vệ người Mỹ khỏi phải trả tiền những hóa đơn y tế bất ngờ, trong đó có luật về tiền cấp cứu bằng máy bay nhưng không có luật về xe cấp cứu. Những cư dân này là người làm việc cho những công ty có tại nhiều tiểu bang hay nhiều quốc gia có bảo hiểm y tế cho nhân viên.

Nhiều gia đình từng được bảo hiểm y tế trả gần như hết viện phí, nhưng bảo hiểm không trả tiền xe cấp cứu. Chính vì vậy, AB 716 có mục đích giúp cư dân tiết kiệm tiền xe cấp cứu, chỉ trả theo đúng giá của bảo hiểm họ mua, và các công ty bảo hiểm phải trực tiếp thương thảo tiền bạc với các công ty xe cấp cứu. (TL)

Bài Liên Quan

Leave a Comment