An Giang cấm kỷ niệm lễ Đản sanh Huỳnh Giáo chủ

January 5, 2024

Trụ sở của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy và chốt chặn giao thông

Hội đồng Liên Tôn Việt Nam mới đưa ra một kháng thư để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước tiên là bách hại Phật giáo Hòa Hảo và những tôn giáo bản địa và tất cả các tôn giáo chơn truyền không theo quốc doanh.”

Hội đồng Liên Tôn Việt Nam hôm 5/1 ra kháng thư phản đối nhà chức trách tỉnh An Giang ngăn cấm các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy tổ chức kỷ niệm 104 năm lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo chủ.

Bức thư được Hội đồng Liên Tôn Việt Nam đưa ra sau khi chính quyền xã Long Giang và huyện Chợ Mới liên tục hăm doạ, răn đe và phong toả khu vực gần trụ sở tạm thời của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, không cho các tín đồ dựng lễ đài và tổ chức lễ kỷ niệm trong ngày 6/1, nhằm ngày 25/11 Âm lịch.

Kháng thư nói rằng việc cấm đoán trên “là một hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo một cách thô bạo và có hệ thống của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, vi phạm quyền đi lại của công dân và có thể đây là sự khởi đầu cho một chiến dịch triệt tiêu những tôn giáo độc lập, chơn truyền tại Việt Nam.”

Chánh trị sự Hứa Phi của đạo Cao Đài chơn truyền, đồng chủ tịch Hội đồng Liên Tôn, nói:

“Hội đồng Liên Tôn Việt Nam chúng tôi thấy rằng việc tôn giáo tổ chức ngày của Giáo Chủ là quyền thiêng liêng mà nhà cầm quyền cấm. Không riêng gì Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy mà những tôn giáo độc lập có những ngày lễ và chính quyền địa phương cũng có sự ngăn cấm.

Hội đồng Liên Tôn Việt Nam chúng tôi mới đưa ra một kháng thư để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước tiên là bách hại Phật giáo Hòa Hảo và những tôn giáo bản địa và tất cả các tôn giáo chơn truyền không theo quốc doanh của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.”

Hội đồng Liên Tôn là một tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền, gồm các lãnh đạo của nhiều tôn giáo khác nhau ở trong nước như Công giáo, Tin Lành, Cao Đài chơn truyền, Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy… Tổ chức này không được Nhà nước công nhận.

Trong kháng thư, Hội đồng Liên Tôn đề nghị Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc có các biện pháp chế tài Nhà nước Việt Nam về những vi phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống về nhân quyền và tự do tôn giáo.

(Theo RFA)

Bài Liên Quan

Leave a Comment