Sự khác biệt giữa thông minh và trí tuệ

1. Thông minh là năng lực của con người còn trí tuệ là cảnh giới của tâm hồn. Người thông minh tâm nặng chuyện được mất, người trí tuệ có thể xem nhẹ và buông bỏ.

2. Người thông minh không dễ để mình chịu thiệt, người có thể chịu thiệt là người trí tuệ.

3. Người thông minh biết bản thân làm được gì, người trí tuệ biết bản thân không làm được điều gì.

4. Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ để ra tay. Người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Bởi vậy cầm lên được là thông minh, còn bỏ xuống được là trí tuệ.

5. Người thông minh biết thể hiện thế mạnh của mình, bộc lộ hết tài năng, còn người trí tuệ khiêm nhường không bộc lộ tài năng, thậm chí vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người khờ khạo.

6. Người thông minh muốn thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình. Người trí tuệ thì thuận theo tự nhiên.

7. Thông minh có được nhiều tri thức hơn còn trí tuệ khiến người ta có văn hóa. Người tri thức càng nhiều thì càng thông minh còn văn hóa càng nhiều thì càng trí tuệ.

8. Thông minh có thể đem đến tiền tài và quyền lực, trí tuệ có thể đem đến niềm vui.

9. Người thông minh dễ thành công, người trí tuệ sớm viên mãn.

10. Thông minh là bản tính trời sinh còn trí tuệ do tu dưỡng mà thành. Nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có trí tuệ.

Sưu tầm

Bài Liên Quan

Leave a Comment