Hoa Kỳ và Standard Chartered Vietnam hỗ trợ đầu tư năng lượng sạch tại Việt Nam

2024.04.17

Hoa Kỳ và Standard Chartered Vietnam hỗ trợ đầu tư năng lượng sạch tại Việt Nam

Tấm pin năng lượng mặt trời ở trang trại điện gió Phú Lạc ở tỉnh Bình Thuận năm 2019 (minh họa)

 AFP

Phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 16 tháng tư công bố Biên bản Ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

Đại sứ quán Hoa Kỳ loan tin cho biết MOU do hai phía ký kết là đối tác năm năm nhằm giúp Việt Nam tiến đến mục tiêu đặt ra là giảm phát ròng xuống bằng 0 vào năm 2050.

Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs phát biểu rằng “Qua MOU mới ký kết, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho việc tài trợ khu vực tư nhân trong công tác phát triển năng lượng sạch tiên tiến.”

Cụ thể, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered huy động đầu tư của khu vực tư nhân vào các hệ thống năng lượng tiên tiến như điện mặt trời mái nhà; hiện đại hóa các phương tiện dịch vụ chung.

Hỗ trợ của USAID bao gồm công tác huấn luyện, phát triển năng lực, phụ giúp giao dịch, và hoạt động môi giới.

Bài Liên Quan

Leave a Comment