UBKTTƯ Đảng CSVN kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo ba tỉnh Vĩnh Phúc, An Giang, Sóc Trăng

2024.04.24

UBKTTƯ Đảng CSVN kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo ba tỉnh Vĩnh Phúc, An Giang, Sóc Trăng

Kỳ họp thứ 40 của Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng

 Ủy ban kiểm tra trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) Đảng Cộng sản Việt Nam tại kỳ họp thứ 40 diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng tư quyết định kỷ luật một loạt lãnh đạo, cán bộ ba tỉnh Vĩnh Phúc, An Giang và Sóc Trăng. Song song đó UBKTTƯ cũng ban hành biện pháp kỷ luật đối với cơ sở đảng và chính quyền tại những tỉnh đó.

Cụ thể, UBKTTƯ quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đảng đoàn Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026; Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc hai nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026. Hình thức cảnh cáo cũng được áp dụng đối với 19 cán bộ chủ chốt tại Vĩnh Phúc.

UBKTTƯ quyết định khiển trách đối với đảng đoàn HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Thường vụ đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; cùng bốn cán bộ lãnh đạo khác.

UBKTTƯ đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Sai phạm của các cơ quan đảng, chính phủ và lãnh đạo tại tỉnh Vĩnh Phúc được nêu ra là “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm nguyên tắc tự phê bình, phê bình, đoàn kết thống nhất trong đảng, trong công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện”.

UBKTTƯ cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh-nguyên Phó Bí thư, Bí Thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; và khiển trách ông Trần Văn Chuyện-nguyên Phó Bí thư, Bí thư ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Những cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải chịu kỷ luật theo kết luận của UBKTTƯ là đã “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ, kê khai tài sản cá nhân không trung thực, vi phạm Luật Phòng/Chống Tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Bài Liên Quan

Leave a Comment