Đại tướng Lương Cường: Tân thường trực Ban Bí Thư thay bà Trương Thị Mai là ai?

Đại tướng Lương Cường
Chụp lại hình ảnh,Đại tướng Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam – tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư, thay bà Trương Thị Mai.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư thay bà Trương Thị Mai.

Thông báo đã được đưa ra vào chiều ngày 16/5 tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Theo đó, Đại tướng Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân.

Bà Mai đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Giờ đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chấp thuận để bà Mai nghỉ.

Đại tướng Lương Cường là ai?

Ông Lương Cường
Chụp lại hình ảnh,Đại tướng Lương Cường từng có thời gian học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc (12/2011 và 11/2013)

Đại tướng Lương Cường sinh năm 1957, quê ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 12; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13; Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Cường từng có thời gian học bồi dưỡng cán bộ cấp cao tại Trung Quốc (12/2011 và 11/2013).

Trước khi được phân công nhiệm vụ mới, ông là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông Lương Cường có trình độ chuyên môn là Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Từ một chiến sĩ, thiếu úy năm 1979, ông Cường lần lượt được thăng quân hàm qua các năm: 1981 – trung úy; 1982 – thượng úy; 1985 – đại úy; 1989 – thiếu tá; 1993 – trung tá; 1997 – thượng tá và thăng quân hàm đại tá vào năm 2001.

Từ năm 2003 đến 2006, ông Lương Cường giữ chức Phó Tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2. Đầu năm 2006, ông được thăng quân hàm thiếu tướng. Sau đó, ông Cường có hơn một năm làm Chính ủy Quân đoàn 2.

Ông được thăng quân hàm trung tướng vào năm 2009 và giữ chức Chính ủy Quân khu 3 từ tháng 1/2008 đến 5/2011.

Cuối năm 2014, ông Lương Cường được thăng quân hàm thượng tướng. Ông cũng giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hơn 4 năm, từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2015.

Ông Cường được thăng quân hàm đại tướng vào đầu năm 2019.

Trong giai đoạn từ tháng 5/2016 đến 1/2021, ông là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Đầu năm 2021, ông Lương Cường được Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6 cùng năm, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Xét quá trình công tác, có thể thấy con đường binh nghiệp của ông Cường chủ yếu tập trung vào công tác chính trị, công tác đảng.

Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện, nên vai trò của cán bộ sĩ quan chính trị trong quân đội luôn đặc biệt quan trọng.

Nghị quyết 51 năm 2005 của Bộ Chính trị đã định hình rõ hơn vai trò của cán bộ sĩ quan chính trị. Những sĩ quan chuyên trách về chính trị như ông Lương Cường vì thế có nhiều lợi thế trong sự nghiệp chính trị.

Việc ông được phân công giữ chức thường trực Ban Bí thư cho thấy điều đó.

Bài Liên Quan

Leave a Comment