Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi thao túng tiền tệ của Mỹ

2024.06.21

Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi thao túng tiền tệ của Mỹ

Hình minh hoạ tiền đồng và quốc kỳ Việt Nam

 Reuters

Việt Nam tiếp tục năm trong danh sách theo dõi thao túng tiền tệ của Mỹ dù được Bộ Tài chính Mỹ đánh giá tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 20/5 đã công bố báo cáo bán niên và cho biết không có đối tác nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong năm 2023. Tuy nhiên, Mỹ đã đưa thêm Nhật vào danh sách theo dõi cùng với các nước Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Singapore và Đức.

Một nước sẽ bị đưa vào danh sách theo dõi của Mỹ khi đáp ứng hai trong ba tiêu chí gồm: thặng dư thương mại với Mỹ ít nhất 15 tỷ USD, thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu trên 3% GDP, mức độ can thiệp một chiều vào thị trường ngoại hối tương đương trên 2% GDP trong vòng 12 tháng.

Việt Nam có hai tiêu chí vượt ngưỡng gồm thặng dư hàng hóa song phương và thặng dư cán cân vãng lai.

Tính đến cuối năm 2023,  thặng dư thương mại hàng hóa song phương của Việt Nam với Mỹ đạt 103 tỷ đô la; thặng dư tài khoản vãng lai của Việt Nam tương đương khoảng 5,8% GDP.

Vào tháng 5/2019, Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam vào “danh sách giám sát” thao túng tiền tệ.

Vào tháng 11 năm 2021, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đưa Việt Nam khỏi “danh sách giám sát” thao túng tiền tệ. Lý do được phía Mỹ đưa ra là Việt Nam chỉ vượt ngưỡng một tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hoá và dịch vụ với Mỹ.

Tuy nhiên, vào tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã đưa Việt Nam vào lại danh sách theo dõi thao túng tiền tệ.

Bài Liên Quan

Leave a Comment