Đây mới là chân tu !

1. Phật giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.

2. Phật giáo không đòi hỏi những hình thức cúng bái rườm rà hoặc những kiêng cữ đầy mê tín mà quan trọng nhất là lòng thành.

3. Tu không phải là cạo đầu, ăn chay, mặc áo tràng hay tụng kinh niệm Phật. Tu là nhìn lại mình đã sai ở đâu để sửa chính bản thân mình. Khi mình sửa được bản thân mình thì đó cũng là lúc mình giải được nhiều phiền não khiến mình đau khổ.

4. Lạy Phật không phải là để cầu xin mà là một cách thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với một bậc thầy minh triết đã soi đường dẫn lối cho mình thoát khỏi u mê. (Đây là điều mà trước giờ tôi chưa nghe vị sư nào nói khi giảng pháp mà chỉ toàn nghe là cầu trời khẩn Phật để được phù hộ).

Nguồn: Thích Pháp Hòa

Bài Liên Quan

Leave a Comment